Studio Fabriken

Efter 25 år i Gårda har Studio Fabriken flyttat och ändrat lite i konceptet. Numera spelar jag in i andra studior, men har kontrollrum, workstation/mastering i mina nya lokaler och givetvis fikamöjligheter. Jag har erfarenhet av att spela in många typer av musik, allt från rock, metal, jazz, visa, folk, pop, world music, klassiskt m. m. och kan hjälpa till med produktion och planering om så önskas. Därtill finns kontakter med flera lokala skivbolag, CD-tillverkning, layout-firmor, promotion etc. Studion spelar också olika företagsarrangemang, högtidsstunder, fester m. m. Jag gör även inspelningar på andra platser t. ex. live-inspelningar, inspelningar i konserthus och kyrkor.

Studions kännetecken är att jag alltid försöker finna det arbetssätt som passar artisten. Jag har vana att arbeta med ”levande” inspelningar, då alla eller merparten av musikerna spelar tillsammans, men jag arbetar också med inspelning spår för spår, pålägg och redigering då det gynnar slutresultatet.

Studio Fabriken är i grunden en analog studio men arbetar även i olika digitala format. Det finns en 16 kanals analog bandspelare, men mest används Pro Tools hårddiskinspelning samt 2-kanals redigering/mastering (Samplitude).

Michael Thorén
startade denna studio 1996. Innan dess låg studion vid Härlandavägen och var först och främst en demostudio, men efter flytten till Gårda blev det alltmer en ”skiv-inspelningsstudio”. Utrustningen uppgraderades och allt fler kontakter, speciellt inom jazz, visa och world-music etablerades. Jag har genom åren också varit live-tekniker både för enskilda grupper (rock, soul/jazz m.m.) och vid vissa evenemang t .ex. Kulturnatta, Sommarunderhållningen/Slottskogen här i Göteborg. Jag har därtill arbetat hos ett masteringsföretag/CD-tillverkare Digitalfabriken i 7 år, fram till slutet av 2002. Förutom studion har jag drivit ett skivbolag, Eld Records, som delvis varit kopplat till studion.

© Copyright · Studio Fabriken