Studio Fabrikens Tjänster

Studio Fabriken är en studio som både finns på en fysisk adress men som också arbetar där kunden önskar, helt beroende av inspelningsidé. Studion tillhandahåller bl.a. följande tjänster:

 Inspelning och mixning av musik.

 Inspelning och redigering av tal.

 CD-mastering

 Live- och mobila inspelningar.

Singbackinspelningar, t.ex. möhippor, svensexor, företagsarrangemang etc.

 Inspelning/dokumentation av högtidsstunder, fester etc.

Överföring av äldre analoga media, t.ex. rullband, kassett- och microkassettband, 78-varvs och vinylskivor till digitala media (wav-filer, CD, mp3 etc.).

• Restaurering/bakning/stabilisering av ”kletiga” rullband.

 Kopiering av CD (mindre upplagor) med label-tryck etc.

 Tillverkning av större upplagor av CD (pressning/formgjutning) via Dicentia, Sony DADC m. fl.

© Copyright · Studio Fabriken